breloki-reklamowe-18519-sm.jpg

Breloki reklamowe dla dzieci

Breloki reklamowe

Breloki reklamowe

Współczesny marketing bardzo dużą rolę przywiązuje do produkcji i dystrybucji gadżetów reklamowych. Są to przedmioty o znacznych walorach wizualnych, które dodatkowo mogą spełniać rozmaite funkcje, w tym praktyczne funkcje w życiu codziennym. Przedmioty te cechuje różnorodność – niemalże każdy przedmiot może zostać gadżetem reklamowym. Najlepsze są jednak te, które bądź wypełniają wiele funkcji jednocześnie, bądź też mają nadrukowane rozmaite treści, najczęściej będące dodatkowymi ozdobami. Zaletą tych nadruków jest możliwość dostosowania ich do potrzeb, oczekiwań oraz upodobań konkretnej, docelowej grupy odbiorców. Grupą taką mogą być np. dzieci. Jaki przykład gadżetu dostosowanego do tej grupy można podać?

Dobrą egzemplifikacją mogą być breloki reklamowe. Są to gadżety o rosnącej popularności zarówno wśród dorosłych jak i dzieci właśnie. Te dla najmłodszych powinny nosić treści (nadruk w formie graficznej bądź słownej) nawiązujące do tematów, którymi dzieci się interesują, bądź też przedstawiające obrazy, które dzieciom się podobają.

Breloki reklamowe dla dzieci mogą zatem nosić wizerunki postaci z kreskówek oraz filmów animowanych. Szczególnie dobry to pomysł w sytuacji, jeśli konkretny film animowany jest akurat popularny i grany w kinach, a brelok przedstawia postać lub postaci z tego filmu. Poza bohaterami z kreskówek i animacji Breloki reklamowe mogą przedstawiać postaci ogólnie lubiane, jak księżniczki, rycerzy, ewentualnie zwierzęta oraz różnorodne przedmioty, obiekty czy kształty, jak słońce, serce, gwiazdki, itp. Wszystko to jest bardzo miłe dzieciom.

W innym przypadku breloczki na klucze dla dzieci mogą nosić treści słowne, gdzie treścią będzie śmieszne zdanie, wierszyk lub inna treść przemawiająca do najmłodszych. Może to być również treść zaczerpnięta z kreskówki i ogólnie znana dzieciakom.

Dotarcie do konkretnej grupy docelowej – w tym przypadku dzieci – gwarantuje duży sukces kampanii reklamowej przygotowanej w oparciu o takie gadżety lub wspomagającej się nimi.